Kjøpsvilkår
For alle kjøpskontrakter gjort med privatkunder gjelder følgende generelle vilkår.
Din leverandør av varer bestilt av sitronsaftkuren.no er levert av:
Supreme Helsekost AS
Såvegen 11
2050 Jessheim
Norge
Daglige leder: Janos Derekas
Organisasjonsnummer: 913 354 613

§ 1 Gyldighet
Følgende generelle vilkår gjelder som bindende kontrakt for kjøp av varer tilbudt av sitronsaftkuren.no, mellom kunden, inkludert kundens etterfølgere, og Supreme Helsekost AS (heretter «sitronsaftkuren.no») på nettbutikken www.sitronsaftkuren.no eller annen nettside som www.sitronsaftkuren.no omdirigerer til. Alle leveranser, tjenester og tilbud fra sitronsaftkuren.no tilbys utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkårene.
En kunde som er forbruker er ethvert individ som foretar en personlig bestilling, og bestillingen ikke kan kobles til økonomisk virksomhet for et foretak, enten som ansatt, selvstendig oppdragstaker eller ved freelancearbeid.Til kontrast er en virksomhet eller en leverandør et individ, en juridisk enhet eller et selskap som utøver virksomhet for kommersielle, ideelle eller profesjonelle formål.

§ 2 Bestilling og inngåelse av kontrakt
Presentasjonen av produktene i nettbutikken  sitronsaftkuren.no  er ikke et tilbud, men en invitasjon til å gjøre en bestilling. Du kan bestille varer i vår nettbutikk gjennom å fullføre en elektronisk bestilling. Når du velger ett eller flere produkter vil disse bli lagt i den virtuelle handlekurven. I handlekurven vil du ha oversikt over alle valgte produkter, og du har mulighet til å endre antall valgte produkter samt fjerne produkter fra listen. Ved å trykke på knappen «til kassen» vil du bli bedt om å oppgi relevant leveringsinformasjon, samt velge en betalingsform. Før du gjennomfører bestillingen vil du se all relevant informasjon samlet. Ved å trykke «kjøp nå» avsluttes bestillingsprosessen.
Din bestilling utgjør et bindende tilbud. Bestillingen bekreftes umiddelbart etter at den blir sendt inn, men representerer stadig ikke en gjensidig avtale om kontrakt. Om vi ikke har bekreftet din bestilling innen fem dager gjennom å sende deg en e-post med ordrebekreftelse, eller gjennom levering av varen, er ikke din bestilling lenger bindende.
Våre kampanjetilbud er underlagt samme avtale og erklæring.
For å endre bestillinger, eller for spørsmål angående våre retningslinjer for retur, kan du kontakte oss på e-post janos@supremehelse.no. Eventuelle returer skal, i de tilfeller en vare kan returneres, sendes til returadressen som er angitt i §8 nedenfor.
Vi inngår ikke avtaler med mindreårlige (under 18 år) uten foreldrenes samtykke.

§ 3 Priser
For bestillinger gjelder prisen listet ved tidspunktet for bestilling av produktene. Alle priser inkluderer moms, og inkluderer fraktkostnader.

§ 4 Leveransevilkår
Frakten til Norge er gratis.
Leveranse av varer skjer gjennom Posten og Bring. sitronsaftkuren.no sender varer mandag-fredag kl. 12.00 innen 24 timer fra godkjennelse av bestillingen. Varer som er bestilt innen kl. 12.00 kan sendes allerede samme dag. Om en vare ikke er klar til å sendes innen 24 timer vil du bli informert via e-post.
Vi har dessverre ikke mulighet til å levere til alle addresser. Dersom vi ikke kan levere til din adresse vil du bli informert om dette. Enten ser vi da til at din bestilling blir kansellert, eller vi kan bli enige om en alternativ leveringsadresse.
Dersom du ikke har mulighet til å motta en leveranse eller hente din vare, kan vi legge igjen informasjon om eventuell mulighet for omlevering eller avhenting hos transportøren. Dersom varen ikke er hentet innen to uker, har sitronsaftkuren.no rett til å selge varen videre, og du er i så fall ansvarlig for å dekke eventuelle tap dette måtte medføre.
Dersom varer ikke er tilgjengelige på grunn av force majeure eller produktinnstilling, eller hvis sitronsaftkuren.no ikke kan få tak i de utvalgte produkter under rimelige betingelser, og skulle disse forholdene oppstå etter inngåelse av kontrakten og ikke være sitronsaftkuren.no sin skyld, er sitronsaftkuren.no unntatt fra plikten til å levere. Skulle forholdene vesentlig vanskeliggjøre levering eller gjøre levering umulig for sitronsaftkuren.no – for eksempel streik, lockout, pålegg eller lignende – er sitronsaftkuren.no ikke ansvarlig for forsinkelser selv med forpliktende tidsfrister og datoer.
Skulle du utøve din rett til å kansellere, må du bære kostnadene ved retur av varer dersom de leverte varene tilsvarer det som ble bestilt.

§ 5 Betingelser for betaling
Vi tilbyr betalingsformene kredittkort (Visa, MasterCard, American Express). Vi forbeholder oss imidlertid retten til å ved behov fjerne en eller flere betalingsformer.
Hvis du betaler med kredittkort vil kjøpesummen bli trukket fra din konto etter at varene er sendt. Når du velger å betale med kredittkort må du oppgi kortnummer, kortets gyldighetsdato, samt CVC-koden (som du finner på baksiden av kortet).

§ 6 Overføring av risiko
Dersom du er forbruker gjelder følgende: Kjøpte varer forblir sitronsaftkuren.no sin eiendom inntil varen er fullt betalt, angreretten kan til og med overlates til en tredjemann. Bevaringsretten har du selv om ditt motkrav er basert på de samme avtaleforholdene. Videre vil alle utestående fordringer mot deg umiddelbart forfalle til betaling dersom du har mer enn en betydelig forsinkelse i betaling.

§ 7 Reservasjon av eierskap; motregning; angrerett
For forbrukere, beholder vi eierskap til varene inntil vi har mottatt full innbetaling. Hvis du representerer en bedrift, en juridisk enhet  eller en offentlig virksomhet eller instans, beholder vi eierskap til varene til oppgjør av alt utestående i henhold til tidligere avtaler med kjøperen. Vi tar forbehold om overføring av våre sikkerhetsrettigheter.
Rett til motregning kan bare kreves dersom motkravet er lovlig akseptert, ubestridt eller godkjent av oss.
Du har i tillegg angrerett, men kun for varer som gjelder det samme avtaleforholdet.
Hvis kunden har betalingsforpliktelser som er forfalt, forfaller all eksisterende gjeld umiddelbart.
For spørsmål angående samling, behandling eller bruk av personlig data, utlevering, retting, blokkering eller sletting av data, kontakt: janos@supremehelse.no

§ 8 Angrerett
Hvis du er forbruker, som definert i § 6 i Angrerettloven, har du angrerett. Angreretten gjelder ikke for alle kontrakter, for eksempel ikke for varer som ikke egner seg for retur grunnet deres tilstand, se Angrerettloven § 12. Du kan angre på  kontrakten din innen 14 dager, uten å oppgi skriftlig grunn, eller – hvis varene er levert til deg før fristen- ved å returnere varene. Tidsfristen begynner etter mottak av Angreskjema, imidlertid ikke før mottaker har mottatt varene. Angrerettsperioden gir deg tilstrekkelig med tid til å sende varen i retur. Forbrukeren må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere en vare.
Melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten sendes til:
Supreme Helsekost AS
Såvegen 11, 2050 Jessheim
E-post: janos@supremehelse.no
Om du ønsker å benytte deg av angreretten sendes varen i retur til følgende adresse:
Supreme Helsekost AS
Såvegen 11, 2050 Jessheim

Ved bruk av angreretten skal begge parter tilbakeføre de mottatte varer og ytelser. Om de mottatte varene bare kan leveres tilbake delvis, eller i skadet tilstand, må du betale kompensasjon for verdiforringelsen. For forringede varer må du bare betale erstatning i den grad forringelsen skyldes en håndtering av varen, utover å teste egenskaper og funksjoner. Ved «å teste egenskaper og funksjoner» menes prøving og testing av varene, slik som praksisen er i en vanlig butikk.

§ 9 Personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger etter bestemmelsene i vårt personvern.

§ 10 Ansvar og reklamasjon
Viktig: Kontakt din lege dersom du mistenker du er allergisk mot noen av våre produkter, eller dersom du benytter andre produkter som kan påvirke eller påvirkes av produkter du kjøper av sitronsaftkuren.no.
Vi er ansvarlige for varene som kreves av loven. Dersom du er forbruker (se §1) er vi imidlertid ikke ansvarlige for indirekte tap, og vårt totale ansvar under en kjøpsavtale kan ikke overstige kjøpesummen.
Reklamasjon kan gis eller sendes til:
Supreme Helsekost AS
Såvegen 11, 2050 Jessheim
E-post: janos@supremehelse.no

Dersom du er forbruker kan du klage på opprinnelige feil ved produktet innen 3 år. Er du næringsdrivende må du reklamere senest 6 måneder etter kjøpet. Enten du er forbruker eller næringsdrivende må du alltid klage innen innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen.
For nettstedet og tjenestene sitronsaftkuren.no gir i den forbindelse er vi bare ansvarlige for alvorlig uaktsomhet og forsettlig opptreden.

§ 11 Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse vilkårene og betingelsene og din bruk av dette nettstedet skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov, med unntak av norske lovkonflikter og loven (1987:822) om International Sales (CISG). I tilfelle tvist følger vi Forbrukerklagenemnda anbefalinger. Eventuelle ytterligere tvister skal avgjøres av en norsk domstol med som første instans. Kontraktsspråket er norsk.